Please reload

July 12, 2015

มาต่อตอน 2 กันนะคะ ก่อนจะต่อขอยกท่อนกฎของ v.to be มาให้ทวนอีกทีค่ะ 

{เราจะใช้ v.to be แค่ 3 กรณีนี้เท่านั้น นอกจากตรงนี้เราจะไม่ใช้เค้าในประโยคเด็ดขาดนะจ๊ะ}

{a. be + adjective เช่น It is cold. ไม่ใช่ It cold.}

{b. be + V.ing เสมอ เช่น She is sitting there. ไม่ใช่ She sitt...

July 12, 2015

มีน้องถามมาค่ะว่าคำว่า be เนี่ยสามารถไปใส่ในประโยคได้ตอนไหนบ้าง?

เป็นคำถามที่ดีมากเลยและก็เข้าใจว่าน่าจะมีคนสับสนเยอะอยู่พอดู ก็เลยขอน้องมาตอบผ่าน post รวมให้หลายๆ คนได้รู้ไปด้วยกันค่ะ

เริ่มแรกต้องให้เข้าใจก่อนว่า “เมื่อไหร่ใช้ v.to be” บ้าง แล้วถืงจะไปดูว่า “เมื่อไหร่จะ...

Please reload

โพสต์ล่าสุด
Serach By Tags
Please reload

Please reload

อ่านเกี่ยวกับอะไรดี
โพสต์ยอดฮิต