ออกเสียงคำว่า important ยังไงให้ถูกต้อง

คำนี้รู้จักกันมานานนะคะ แต่เชื่อมั้ยว่าเวลาเราไปพูดกับชาวต่างชาติด้วยคำนี้ ฝรั่งอาจจะถามซ้ำว่าอะไรนะ หรือเวลาฝรั่งพูดเราก็อาจฟังไม่ทัน

นั่นก็เพราะว่าคำนี้ไม่ได้อ่านว่า อิม-พอร์-แท๊นท์ อย่างที่เราออกเสียงแบบไทยๆ นะคะ ลองฟังเสียงจริงจาก link นี้ดูค่ะ

อิม-พ๊อร์-ท-อึ่นท์