เวลาจะบอกว่า “ตัดสินใจไม่ถูก รักพี่เสียดายน้อง” จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดี

เวลาจะบอกว่า “ตัดสินใจไม่ถูก รักพี่เสียดายน้อง” จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดี

อารมณ์นี้คงเป็นกันบ่อยๆ แบบว่าเวลาไปเลือกซื้อของ หรือจะต้องตัดสินใจอะไ