top of page

มีน้องถามว่าถ้าจะเขียนบอกลูกค้าว่า “ก็จะเป็นการดีถ้าคุณลูกค้าสมัครเพิ่มอีก 1 บริการ” จะเขียนอย่างไรด

ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เยอะนะคะ เวลาเราต้องการจะขายของหรือเสนอสินค้า/บริการด้วยความจริงใจว่ามันดีสำหรับลูกค้า แต่ไม่อยากให้ลูกค้าดูว่าเราบังคับให้ซื้อ.. ก็แนะนำว่าเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะ

It will be great if + สิ่งที่เราแนะนำ

It will be ประโยชน์ที่เค้าจะได้ for you if + สิ่งที่เราแนะนำ

You might want to consider + Ving สิ่งที่เราแนะนำ

เช่น อย่างประโยคที่น้องถามก็เขียนแบบนี้ก็ได้

It will be great if you apply for another service.

It will be more convenient for you if you apply for another service.

You might want to consider applying for another service.

Tip: consider ถ้าตามด้วย verb ต้องเป็น Ving เสมอด้วยหลักของ Gerund ถ้าเรายังไม่ลึกซึ้งเรื่อง Gerund ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เอาไว้ค่อยๆ ตามมาใน Grammar ตอนนี้ก็อาจจะใช้วิธีจำไปก่อนจ๊ะ

พอช่วยได้นะคะ เก็บไว้ใช้ได้เรื่อยๆ จ๊ะ

Read more
bottom of page