วันนี้แนะนำการเขียนสำหรับการที่เราจะแนะนำใครให้ทำอะไรซักอย่างนะคะ ซึ่งในบางสถานการณ์ก็ไม่ใช่เรื่องง่