เมื่อไหร่จึงไม่ต้องใช้ “the”

July 20, 2015

ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะ เรารู้แล้วว่าถ้าจะใช้ the ก็คือเมื่อเราต้องการจะบอกเฉพาะเจาะจงถึงสิ่งที่เรากำลังพูดถึง เช่น

 

1. I want to have a dog. (ทั่วๆ ไปตัวไหนก็ได้)

2. I want to have the dog. (เจาะจงว่าเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่อาจจะปิ๊งไว้แล้ว)

 

นอกจากนี้ ก็มีหลักอื่นๆ อีกค่ะว่าเมื่อไหร่จะต้องใช้ และไม่ต้องใช้ the ตามนี้ค่ะ

 

 

#ใช้ the เมื่อ

++ พูดถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจง

++ สิ่งที่มี 1 เดียวในโลก เช่น the sun, the moon

++ ชื่อสถานที่ทางธรรมชาติ ป่า ทะเลทราย ทะเล แม่น้ำ มหาสมุทร แหลม เช่น the Sahara, the Chaopraya river, the Andaman

++ ใช้กับสถานที่หรือสิ่งสำคัญต่างๆ เช่น the Grand Palace (วัดพระแก้ว), the Victory Monument (อนุสาวรีย์ขัยฯ)

++ ทิศ the west, the north

++ ใช้กับตำแหน่งหน้าที่ เช่น the King, the Queen, the Prime Minister, the principal (ครูใหญ่)

 

 

#ไม่ต้องใช้ the กับ

-- ทวีป เช่น Asia, Europe

-- จังหวัด รัฐ เมือง ถนน ตำบล.. เช่น Yala, Sukhumvit

-- ภาษา เช่น Thai, Chinese, English, Spanish

-- กีฬา เช่น soccer, basketball

-- วิชา เช่น English, Thai, science

 

 

#แบบที่มีทั้งใช้และไม่ใช้ the

= ประเทศ =

++ ใช้ the สำหรับประเทศบางประเทศที่อยู่ในรูปพหูพจน์ เช่น the Philippines, the Netherlands, the United States of America

++ ใช้ the สำหรับประเทศที่เป็น Kingdom หรือ Republic เช่น the Kingdom of Thailand, the United Kingdom, the Czech Republic

-- ไม่ใช้ the สำหรับประเทศอื่นๆ เช่น Thailand, China, France, Brazil

 

= ภูเขา เกาะ ทะเลสาป =

++ ใช้ the สำหรับกรณีที่ภูเขา เกาะ ทะเลสาปนั้นอยู่ในรูปพหูพจน์ (เพราะเค้าเรียกรวมเป็นกลุ่ม เช่น เทือกเขา หมู่เกาะ เป็นต้น) เช่น the Rockies, the Bahamas, the Great Lakes

-- ไม่ใช้ the สำหรับเรียกภูเขา เกาะ ทะเลสาปทั่วไป เช่น Mount Fuji, Samui Island, Lake Michigan

 

 

Tip: ถ้าจะว่ากันให้หมดคงอีกยาวค่ะ แต่ตรงนี้เป็นหลักที่ใช้บ่อยๆ เก็บไว้นะจ๊ะ ใช้ได้ถูกตามนี้เราก็สามารถเนียนเป็นฝรั่งขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ

 

Please reload

Please reload