คำว่า “กราบ” และ “ไหว้” เราพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เป็นคำถามที่ดีค่ะ ทั้งสองคำใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า

กราบ = to prostrate

ไหว้ = to pay respect ซึ่งมีความหมายในเชิง “ทำความเคารพ”

เช่น

In Thai culture, you have to pay respect to the elders.

ในวัฒนธรรมไทยนั้นเมื่อพบผู้ใหญ่เราจะต้องไหว้

You may pay respect to the image of the Buddha.

เชิญไหว้พระพุทธรูปนะคะ/ครับ

Please prostrate together after the chant.

เราจะกราบพร้อมกันหลังจากสวดมนต์

แต่ก็อีกนะคะ การไหว้และกราบก็ต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม เราก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าตามบ้านเรานั้นเรากราบยังงัย ไหว้ยังงัย ก็ฝากคำที่น่าสนใจเผื่อไว้ใช้ได้นะคะ

พนมมือ = put your hands together in a prayer position

ยืนตัวตรง = stand tall