คำว่า individual ออกเสียงให้ถูกว่าอย่างไร

individual แปลว่า “เดี่ยวๆ” “เป็นเฉพาะของตนเอง” เช่น

She has her individual dancing style.

เค้ามีแนวการเต้นเป็นของตนเอง

ซึ่งคำนี้ได้ยินคนออกเสียงกันว่า “อิน-ดิ-วิ-ด้วน” เยอะมากเลยค่ะ

จริงๆ แล้วฝรั่งเค้าออกเสียงตัวนี้ว่า... “อิน-ดิ-วิ-ดู-หย่วล” โดยให้ออกเสียง “ดู-หย่วล” ควบไปนะจ๊ะจะได้เนียนๆ เลียนเสียงได้ตาม link เลยค่ะ

http://www.merriam-webster.com/audio.php?file=indivi01&word=individual&text=%5C%3Cspan%20class%3D%22unicode%22%3Eˌ%3C%2Fspan%3Ein-də-%3Cspan%20class%3D%22unicode%22%3Eˈ%3C%2Fspan%3Evij-wəl%2C%20-%3Cspan%20class%3D%22unicode%22%3Eˈ%3C%2Fspan%3Evi-jə-wəl%2C%20-%3Cspan%20class%3D%22unicode%22%3Eˈ%3C%2Fspan%3Evi-jəl%2C%20-%3Cspan%20class%3D%22unicode%22%3Eˈ%3C%2Fspan%3Evi-jü-əl%5C

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post