top of page

"standard" ออกเสียงอย่างไรให้เหมือนฝรั่ง

"standard" ออกเสียงอย่างไรให้เหมือนฝรั่ง

คำนี้พูดแบบไทยๆ คือ "สะ-แตน-ดาด" แต่ถ้าแบบฝรั่งเนี่ย เค้าจะพูดว่า "ส-แต๊น-เดิร์ด" ค่ะ

เล็กๆ น้อยๆ แต่ก็จะทำให้สำเนียงเราดีขึ้นทันตานะจ๊ะ ลองเลียนเสียงจากลิงค์นี้ดูค่ะ

Read more
bottom of page