สำนวนที่แปลว่า “ความพยายามครั้งสุดท้าย”

August 19, 2015

Last ditch effort

 

 

เป็นสำนวนค่ะ แปลว่า “ความพยายามครั้งสุดท้าย” ซึ่งเป็นในเชิงชี้ขาดเลยทีเดียว ซึ่งเอามาใช้ในการพูดทั่วไปได้นะคะ เช่น

 

 

It’s my last ditch effort to be a medical student.

 

มันเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายที่สำคัญของฉันที่จะได้เป็นนักเรียนหมอ

 

 

The last ditch effort

 


 

Please reload

Please reload