12-year-old ใช้ต่างกับ 12 years old ยังงัย

August 19, 2015

ถ้าจะให้ดูแบบง่ายๆ ให้มองแบบนี้ค่ะ

 

 

a. 12-year-old เสมือนเป็นคำ adjective ใช้ขยายนาม

b. 12 years old เป็นส่วนจำนวนนับ คือเรานับอายุเหมือนนับของทั่วไป

 

 

ถ้าจะเปรียบเทียบกับประโยคหรือคำอื่นที่เราคุ้นกันก็อย่างเช่น

 

That 12-year-old girl is very talented. เปรียบเทียบกับ..

That beautiful girl is very talented.

(12-year-old ไปขยาย girl เหมือนกับการที่เราใช้ beautiful เลยค่ะ)

เด็กคนนั้นที่อายุ 12 ขวบมีความสามารถ

 

That girl is 12 years old.

That girl has 12 cats.

(12 years old ใช้นับจำนวนบอกอายุเหมือนอย่างที่เรานับ 12 cats)

 

 

พอเห็นความแตกต่างมั้ยคะ ทีนี้ก็จะมีคำถามต่อตรง 12-year-old ว่า

 

- ทำไมต้องมี "-" ระหว่างแต่ละคำด้วยหละ.. และ

- ทำไม year ไม่ต้องเติม s

 

 

นั่นก็เพราะว่าฝรั่งเค้ามีหลักค่ะว่าถ้าเราต้องการขยายความอะไรก็ตามแล้วมีเหมือนการนับจำนวนเข้าไปเกี่ยวแบบเนี้ย.. เค้าจะ

 

1. ใส่ "-" ระหว่างคำและ

2. ไม่ให้เติม s ที่จำนวนนับ..

 

อย่าเพิ่งมึนนะคะ ลองดูตัวอย่างเปรียบเทียบ 2 แบบเพิ่มนะคะ

 

 

a. That 12-floor building has a very nice restaurant.

b. That building has 12 floors.

a. => ตึก 12 ชั้นนั้นมีร้านอาหารดีมากๆ อยู่ (12-floor ไม่ต้องเติม s เพราะไปขยาย building)

b. => ตึกนั้นมี 12 ชั้น (เติม s ที่ floor ได้เพราะเป็นการนับจำนวน)

 

c. He grows palm tree on his 10-rai land.

d. His land is 10 rais.

c. => เขาปลูกต้มปาล์มบนพื้นที่ 10 ไร่ของเขา (10-rai ไม่ต้องเติม s ที่ rai เพราะไปขยาย land)

d. => ที่ดินของเค้ามีจำนวน 10 ไร่ (เติม s ที่ rai ได้เพราะเป็นการนับจำนวน)

 

e. His 60-inch TV is super cool.

f. His TV is 60 inches.

e. => โทรทัศน์จอ 60 นิ้วของเค้าเจ๋งมาก (60-inch ไม่ต้องเติม es ที่ inch เพราะไปขยาย TV)

f. => ทีวีของเค้า 60 นิ้ว (เติม es ที่ inch ได้เพราะเป็นการนับจำนวน)

 

 

พอเห็นภาพมากขึ้นนะคะ ^^

 

Please reload

Please reload