police ออกเสียงให้ถูกว่าอย่างไร

August 19, 2015

คำนี้เราพูดกันติดปากว่า "โพ-ลิซ" นะคะ ถ้าจะให้เป๊ะหน่อยฝรั่งเค้าจะออกเสียงว่า "เผอะ-ลีซซซ" ค่ะ โดยให้ตรง "ลิซ" ยาวหน่อยนะคะ แล้วก็ให้มีเสียง "ซ" ตอนจบเยอะหน่อย ก็จะเป็น


"เผอะ-ลีซซซ"

Tags:

Please reload

Please reload