"ไม่รู้ไม่ชี้" เค้าพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คำที่น่าจะตรงที่สุดน่าจะเป็น indifferent ค่ะ

indifferent = ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่สะทกสะท้าน ไม่สนใจ ไม่รู้สึกอะไร ไม่แสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบ

พอตอนเอามาใช้พูดใช้เขียน เราก็จะมักจะใช้ในลักษณะว่า

ไม่รู้ไม่ชี้ + กับ + เรื่องนู้นเรื่องนี้ ...

เราก็ใช้ว่า be indifferent + to + something นะคะ

(สังเกตว่าภาษาไทยใช้ว่า "กับ" ในภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น with แต่ที