top of page

"เมื่อกี๊ฉันเล่าถึงไหนนะ" พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังงัย

คงเป็นอารมณ์ว่านั่งคุยกันอยู่ แล้วก็คนนึงอาจจะเดินแว๊บไปทำอะไรแป๊ปนึง พอกลับมาก็ต่อไม่ติด แบบว่าลืมว่าเมื่อกี๊นี้พูดถึงไหน เล่าถึงไหนแล้ว.. เป็นกันได้นะคะ.. ทีนี้ตรงที่ว่า "เอ๊ะเมื่อกี๊เล่าถึงไหนแล้วนะ" เราพูดเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ ค่ะว่า

Where was I?

เอ๊ะ เมื่อกี๊ฉันพูดถึงไหนนะ

ถ้าเราเป็นคนตอบเราก็บอกว่า

Well, you were talking about ....

เอ่อ คือเมื่อกี๊เธอเล่าว่า ...

หรือจะเปลี่ยนเป็น

Where were we?

ก็ได้นะคะ ถ้าจะให้เป็นความหมายว่า "เอ๊ะเมื่อกี๊เราคุยกันถึงไหนแล้วนะ"

Tip: และคิดในทางกลับกัน ถ้าฝรั่งมาพูดกับเราว่า Where was I? ก็อย่าได้งงนะคะว่าอะไรกันเธอนี่ จำไม่ได้หรอจ๊ะว่าเมื่อกี๊ตัวเองอยู่ไหน.. ^^ เค้าไม่ได้ถามว่าเค้าอยู่ไหนนะจ๊ะ เค้าลืมว่าเค้าเล่าถึงไหนแล้ว ^^

พกไว้ใช้ช่วยชีวิตได้เสมอ... โดยเฉพาะสำหรับคนขี้ลืมนะ ^^

Read more
bottom of page