คำคมดีๆ

September 14, 2015

 

Knowing is not enough. We must apply.
Willing is not enough. We must do.

ที่ว่า "รู้" นั้น..ยังไม่เพียงพอ เราต้องรู้จักประยุกต์ใช้
ที่ว่า "ตั้งใจ" นั้น.. ก็ยังไม่เพียงพอ เราต้องลงมือทำ

Please reload

Please reload