คำคมดีๆ

September 14, 2015

Make sure you don't start seeing yourself through the eyes of those who don't value you. Know your worth even if they don't.

จงอย่ามองตนเองผ่านสายตาและมุมมองของคนอื่นที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ จงรู้ในคุณค่าของตัวเองถึงแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นก็ตาม

 

 

Please reload

Please reload