คำคมดีๆ

Education is the most powerful weapon we can use to change the world. การศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เราสามารถใช้เปลี่ยนโลกใบนี้ทั้งใบได้ Cr. Nelson Mandela

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read