คำคมดีๆ


Action is worry's worst enemy. "การลงมือทำ" เป็นศัตรูตัวฉกาจของ "ความกังวล"

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read