คำคมที่น่าสนใจ

September 14, 2015

 

How others see you is not important...
How you see yourself means everything..

ไม่ว่าคนอื่นจะมองเราเป็นอย่างไรไม่ได้สำคัญ..
สิ่งที่คุณมองเห็นในตัวคุณต่างหากที่สำคัญที่สุด..

Please reload

Please reload