คำคมที่น่าสนใจ


How others see you is not important... How you see yourself means everything.. ไม่ว่าคนอื่นจะมองเราเป็นอย่างไรไม่ได้สำคัญ.. สิ่งที่คุณมองเห็นในตัวคุณต่างหากที่สำคัญที่สุด..

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read