รู้มั้ย.. "หนวดปลาหมึก" เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

September 14, 2015

 


1. tail
2. tentacle
3. claw

 

 

 

 

 

เฉลย

เราเรียกว่า tentacle ออกเสียงว่า เท๊น-ถิ-เขิ่ล

Please reload

Please reload