วันพรุ่งนี้ หมายถึง

September 14, 2015

tomorrow = a mystical land where 99% of all human productivity, motivation and achievement is stored.

วันพรุ่งนี้ หมายถึง ดินแดนลี้ลับที่ซึ่ง 99% ของความสามารถในการสร้างผลผลิตของคนเรา แรงจูงใจ และความสำเร็จนั้นถูกเก็บไว้

 

 

Please reload

Please reload