สะสมศัพท์กับสารพัดผักกันค่ะ

September 14, 2015


คำที่น่าสนใจ
yam ออกเสียงว่า "แยม" ที่บ้านเราหมายถึง "แยมทาขนมปัง" 
แต่จริงๆ แล้ว
jam ออกเสียงว่า "แจม" = แยมทาขนมปัง
yam ออกเสียงว่า "แยม" = เผือกจ้า..

 

Please reload

Please reload