สะสมศัพท์กันค่ะกับคำที่แปลว่า "สวย"


Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post