สะสมศัพท์ กับคำที่ใช้ในความหมายเดียวกับ "big"


Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read