เมื่อวันศุกร์มากับวันหยุดยาว..

September 14, 2015

 

เมื่อวันศุกร์มากับวันหยุดยาว..

Happy holiday everyone. smile emoticon

คำที่น่าสนใจ
pledge = ให้สัญญา
exhausted = เหนื่อย ไม่มีแรง

Please reload

Please reload