เมื่อวันศุกร์มากับวันหยุดยาว..


เมื่อวันศุกร์มากับวันหยุดยาว.. Happy holiday everyone. smile emoticon คำที่น่าสนใจ pledge = ให้สัญญา exhausted = เหนื่อย ไม่มีแรง

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read