ดูแข่งขัน volleyball เมื่อวานนี้แล้วนึกถึง Quote นี้ พวกเธอก็คงคิดไม่ต่างกัน

Hat off you you all CHAMPIONS.

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post