รู้มั้ย.. "ปลั๊กไฟ" ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

September 15, 2015

 1. plug
2. outlet
3. wire

 

 

 

เฉลย

ตัวแป้นปลั๊กหรือเต้าปลั๊กอย่างในรูป เราเรียกว่า outlet หรือ power outlet ก็ได้ค่ะ ส่วน plug นั้นคือตัวปลั๊กที่เราเอาไปเสียบกับเต้าปลั๊กค่ะ 

Please reload

Please reload