รู้มั้ย.. "ฟันคุด" ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

September 15, 2015

 1. cood tooth
2. fall tooth
3. wisdom tooth

 

 

 

เฉลย

 เราเรียกฟันคุดว่า wisdom tooth ค่ะ

Please reload

Please reload