รู้มั้ย.. "อุดฟัน" ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

September 15, 2015

 

"อุดฟัน" เราเรียกว่า fill the tooth / the teeth. แต่พอเป็นการสนทนาจะได้ยินเป็น tooth filling มากกว่าหากเราพูดในมุมคนไข้ว่าเราจะอุดฟัน เช่น

I need tooth filling because it really hurts. 
ฉันต้องไปอุดฟันแล้วหละเพราะปวดมากเลย

The doctor will fill my tooth this time. 
คราวนี้หมอจะอุดฟันให้ฉันละ

Please reload

Please reload