รู้มั้ย "ถุงตาข่าย" ที่เราใช้ใส่สารพัดของ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


1. nest bag 2. mesh bag 3. mess bag

เฉลย

ถุงตาข่ายไม่ว่าจะเป็นถุงใส่ของ ถุงใส่ดินสอ หรือลักษณะไหนก็ตามเราเรียกว่า mesh bag จ้า

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post