top of page

รู้มั้ย.. สัญญาณไฟจราจร “ไฟเหลือง” เรียกได้ 2 แบบ


ถ้าเป็นแบบอเมริกัน เราจะได้ยินเค้าใช้คำว่า yellow นี่ล่ะจ๊ะ แต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษ เค้าจะใช้ว่า amber ซึ่งในภาษาไทยเราแปลว่า “เหลืองอำพัน” คือเหลืองอมส้มนิดๆ ซึ่งเค้าก็ใช้เรียก “สีเหลือง” ในอีกหลายๆ อย่างด้วยนะ เช่น ไฟเหลืองที่ติดบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค สีของเบียร์ เป็นต้น ถ้าได้ยินฝรั่งพูดว่า It’s amber light. You should slow down. The light will turn amber in 2 seconds. Your phone shows flashing amber. Let’s charge it. เราจะได้ไม่งงนะจ๊ะว่า amber อะไรกัน.. เค้ากำลังพูดถึง “สีเหลือง” นั่นเอง

Read more
bottom of page