top of page

dad กับ father ต่างกันอย่างไร


วันก่อนนั่งดูหนังอยู่เรื่องนึง แล้วได้ยินประโยคที่ชายคนหนึ่งบอกกับอีกฝ่ายทางโทรศัพท์ว่า “I’m your father not your dad.” ฟังแล้วหลายคนอาจจะงงว่า..เอ๊ะ ต่างกันยังงัยหรอ ก็เลยคิดว่าเอามาแชร์กันดีกว่า ดูเผินๆ แล้วทั้ง 2 คำมีความหมายเดียวกันตามที่เรารู้นะจ๊ะก็คือ “พ่อ” นั่นเอง แต่แน่นอนถ้าฝรั่งพูดประโยคแบบข้างบนก็แปลว่าลึกๆ แล้วทั้ง 2 คำต่างกัน ว่าแต่ต่างกันอย่างไรนะ father ให้ความหมายถึง “พ่อ” ผู้ให้กำเนิดและทำหน้าที่ของพ่อในการหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งอาจจะไม่มีเวลาให้กับลูกนัก dad - ให้ความหมายลึกกว่า father เพราะจะหมายถึง “พ่อ” ที่นอกจากจะหาเลี้ยงครอบครัวแล้ว ยังให้ความสำคัญกับลูกและเอาใจใส่ดูแลให้เวลากับลูกด้วยจ๊ะ ลึกซึ้งใช่มั้ยคะ รู้ไว้ใช่ว่าค่ะ

Read more
bottom of page