การเล่น "จ๊ะเอ๋" เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ ??

September 28, 2015

 

เฉลย

ใช่แล้วค่ะ เราเรียกว่า peekaboo หรือจะสะกดว่า peek-a-boo ก็ได้ โดยออกเสียงว่า "พี๊ค-ขะ-บู"

 

Please reload

Please reload