การเล่น "จ๊ะเอ๋" เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ ??