การเล่น "จ๊ะเอ๋" เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ ??


เฉลย

ใช่แล้วค่ะ เราเรียกว่า peekaboo หรือจะสะกดว่า peek-a-boo ก็ได้ โดยออกเสียงว่า "พี๊ค-ขะ-บู"

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post