ขอมอบให้เด็กๆ ทุกคนนะคะ


We do not need magic to transform our world. We carry all of the power we need inside ourselves already. J.K.Rowling เราไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนตร์ใดในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา เราล้วนมีพลังทั้งหมดอยู่ในตัวของเราแล้วทุกคน

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read