ข้อคิดคนดัง

September 28, 2015

 

 

Too many people spend money they haven't earned, to buy things they don't want, to impress people they don't like. - Will Smith - 

คนหลายคนใช้เงินอนาคตที่ยังไม่ได้รับ.. เพื่อซื้อของที่เขาไม่ต้องการ.. และเพียงเพื่อจะโชว์ให้คนที่เขาก็ไม่ได้ชอบซะด้วย

Please reload

Please reload