ความรักไม่ใช่การครอบครอง

September 28, 2015

 

If you love a flower, don't pick it up. Because if you pick it up, it dies and ceases to be what you love. So if you love a flower, let it be. Love is not about possession. Love is about appreciation. 

หากคุณรักดอกไม้จงอย่าเด็ดมัน เพราะเมื่อใดที่คุณเด็ดมัน มันก็ตายและก็จะไม่เป็นสิ่งที่คุณรักอีกต่อไป ฉะนั้นหากคุณรักดอกไม้ก็จงปล่อยมันไว้ตามธรรมชาติ ความรักไม่ใช่การครอบครอง ความรักคือการชื่นชม

Please reload

Please reload