คำคมดีๆ "ความผิดพลาด"

September 28, 2015

 

The biggest mistake by most human beings:

Listening half,
Understanding quarter,
Telling double.

ข้อผิดพลาดที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของคนส่วนใหญ่ก็คือ
ฟังครึ่งเดียว
เข้าใจแค่ 1/4
เอาไปเล่าแบบต่อเติมไปอีกเท่า

 

Please reload

Please reload