คำคมดีๆ

September 28, 2015

 

 

Travel is about the gorgeous feeling of teetering in the unknown.

การเดินทางท่องเที่ยวเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ช่างส่วยงามเห่งการย่ำไปในที่ที่เราไม่รู้จัก

Have a fabulous trip everyone.

Please reload

Please reload