คำคมดีๆ "ความผิดพลาด"


The biggest mistake by most human beings: Listening half, Understanding quarter, Telling double. ข้อผิดพลาดที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของคนส่วนใหญ่ก็คือ ฟังครึ่งเดียว เข้าใจแค่ 1/4 เอาไปเล่าแบบต่อเติมไปอีกเท่า

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post