คำคมดีๆ


Travel is about the gorgeous feeling of teetering in the unknown. การเดินทางท่องเที่ยวเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ช่างส่วยงามเห่งการย่ำไปในที่ที่เราไม่รู้จัก Have a fabulous trip everyone.

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post