คำคมโดนๆ "การพบกันไม่ใช่เหตุบังเอิญ"

September 28, 2015

 

 

We don't meet people by accident.
They are meant to cross our path for a reason.

ผู้คนที่เราพบปะไม่ได้วนเวียนมาเจอเราโดยเหตุบังเอิญ
แต่เหตุอะไรบางอย่างได้นำพาให้พวกเขาก้าวเข้ามาในเส้นทางชีวิตของเรา

Please reload

Please reload