คำคมโดนๆ


Life is like a camera. Focus on what's important. Capture the good times. Develop from negatives. And if things don't work out, just take another shot. ชีวิตก็เหมือนกล้องถ่ายรูป โฟกัสในสิ่งที่สำคัญ ถ่ายช่วงเวลาดีๆ เก็บไว้ ทำสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น และถ้าสิ่งต่างๆ ไม่สวยอย่างใจ ก็แค่ถ่ายรูปใหม่..

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post