คำคมโดนๆ


Life is like a camera. Focus on what's important. Capture the good times. Develop from negatives. And if things don't work out, just take another shot. ชีวิตก็เหมือนกล้องถ่ายรูป โฟกัสในสิ่งที่สำคัญ ถ่ายช่วงเวลาดีๆ เก็บไว้ ทำสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น และถ้าสิ่งต่างๆ ไม่สวยอย่างใจ ก็แค่ถ่ายรูปใหม่..