คำคมโดนๆ

September 28, 2015

 

 

In the past, those who foolishly sought power by riding on the back of the tiger ended up inside. - John Fitzgerald Kennedy

ในอดีตนั้น คนที่มุ่งใช้อำนาจอย่างเขลาๆ โดยการขี่ไปบนหลังเสือมักพบกับจุดจบด้วยการเข้าไปอยู่ในท้องเสือนั้น

Please reload

Please reload