คำคมโดนๆ


In the past, those who foolishly sought power by riding on the back of the tiger ended up inside. - John Fitzgerald Kennedy ในอดีตนั้น คนที่มุ่งใช้อำนาจอย่างเขลาๆ โดยการขี่ไปบนหลังเสือมักพบกับจุดจบด้วยการเข้าไปอยู่ในท้องเสือนั้น

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read