คุณคิดว่า "สายชาร์จ" เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรจ๊ะ


"สายชาร์จ" เราเรียกว่า charging cable ค่ะ บางทีก็อาจได้ยิน charging cord ก็ได้อยู่ค่ะ ^^

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post