ประโยคซึ้งๆน่ารักๆ

September 28, 2015

 

 

I can't promise to fix all your problems but I can promise you won't have to face them alone. 

ฉันไม่สัญญานะว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้เธอได้ทั้งหมด แต่ฉันสัญญาว่าเธอจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหานั้นๆ ..ลำพัง….

so sweet.. ^^

Please reload

Please reload