top of page

ประโยครักซึ้งๆ


I know they say there's plenty of fish in the sea. But I think you're my nemo. ฉันรู้ว่าใครๆ ก็บอกว่ามันมีปลาในน้ำอยู่เยอะแยะ แต่ฉันคิดว่าเธอเท่านั้นแหละที่เป็นเจ้านีโม่น้อยของฉัน ต้อนรับวาเลนไทน์ ^^

Read more
bottom of page