ผีมีจริงๆนะ

September 28, 2015

 

 

Ghosts are real.
Monsters are real too.
They live inside us.
And sometimes they win.
- Stephen King - 

ผีน่ะมีจริง
สัตว์ประหลาดก็มีจริง
มันอาศัยอยู่ในตัวเรานี่หละ
และบางทีพวกมันก็ชนะซะด้วยสิ

Please reload

Please reload